Geri dönüşüm, plastik malzemeler ve straforlar hakkında sık sorulan soruları aşağıda bulabilirsiniz. Zaman içerisinde bu bölüm sürekli genişleyecektir.

Sık Sorulan Sorular

Stafor nedir ?

Strafor EPS (Expanded Polistiren)

Strafor EPS (Expanded Polistiren) Yani genişletilmiş Polistiren manasına gelmektedir.

Plastik Nedir ?
Plasik ve hammaddesi nedir?

Plastik Nedir ?

Plastik, karbonun (C) hidrojen (H), oksijen (O),azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementler ile oluşturduğu monomer adı verilen, basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak, polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen malzemelere verilen isimdir.

Plastiğin ham maddesi nedir?
Plasik ve hammaddesi nedir?

Plastik ham maddesi nedir ?

Etilen bir monomerdir. Bu monomerden oluşturulan polimer olan polietilen ise polimerdir. En çok kullanılan plastiklerin başında gelir.

Yaptığımız tanımdan da anlaşılacağı üzere plastikler doğada hazır bulunmazlar. Doğada var olan elementlere laboratuvar ortamında müdahale edilmesi ile elde edilir. Elde edilmesi belli bir sıcaklık ve basınç, katalizör kullanılarak monomerlerin reaksiyona sokulması ile oluşur. Plastik ilk üretildiğinde toz, reçine veya granül halde olabilir. Genelde plastikler petrol rafinerilerinde kullanılan ham petrolün işlenmesi sonucu arta kalan malzemelerden elde edilir. Yapılan araştırmalara göre yeryüzündeki petrolün sadece % 4 lük bir kısmı plastik üretimi için kullanılmaktadır.

Yaygın olarak kullanılan plastik türleri nelerdir ?
Plasik ve hammaddesi nedir?

Yaygın olarak kullanılan plastik türleri nelerdir ?

 • Polietilen (Polyethylene) (PE): Geniş bir kullanım alanı vardır.
 • Polipropilen (Polypropylene) (PP): Yaygın kullanılan plastiklerdendir. Otomobil sektöründe yan sanayinde, bahçe mobilyalarında vb. yerlerde kullanılır.
 • Polistiren (Polystyrene) (PS): Paketleme, elektronik ve beyaz eşyaların
  plastik kısımları vb. kullanım alanları vardır.
 • Polietilen tereftalat (Polyethylene terephthalate) (PETE): Pet şişe ismi bu
  malzemeden gelmektedir.
 • Polyamid (Polyamide) (PA) (Nylon): Fiber, diş fırçası kılları, misina vb.
  kullanım alanları vardır.
 • Polyester (Polyester): Tekstilde kullanımı yaygındır.
 • Polivinil klorid (Polyvinyl chloride) (PVC):Boru, profil vb. imalatında kullanılır.
 • Polikarbonat (Polycarbonate) (PC): CD, gözlük vb. imalatında kullanılır. Alevi iletmeme ve kendini söndürme özelliğine sahiptir.
 • Akrilonitril bütadien stiren (Acrylonitrile butadiene styrene) (ABS):
  Elektronik aletlerin plastik aksamında yaygın olarak kullanılır.
 • Poliviniliden klorid (Polyyvinylidene chloride) (PVDC) (Saran): Yiyecek
  paketlemede kullanılır.
Özel amaçlı plastikler hangileridir ?
Plasik ve hammaddesi nedir?

Özel Amaçlı Plastikler Hangileridir ?

 • Politetrafloroetilen (Polytetrafluoroethylene) (PTFE) (Teflon): Isı rezistansı, pişirme tavaları vb. yerlerde kullanılır.
 • Poliüretan (Polyurethane): Yalıtım köpüğü olarak kullanılır.
 • Bakalit (Bakelite)
 • Polilaktik asit (Polylactic acid)