AYE Geri Dönüşüm, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı izin ve ruhsatlar ile lisanslı strafor, plastik geri dönüşüm hizmetleri vermektedir.
Strafor ve plastiğin ham maddesi olan petrol, doğada ayrıştırılamadığı ve çevreye zarar verdiği için şahıslar ya da ehil olmayan kuruluşlar tarafından bertaraf edilmesi sakıncalı ve kanunen yasaktır. Yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış olan AYE Geri Dönüşüm gibi ehil kurumlar tarafından toplanarak geri dönüştürülebilir.
Plastik malzeme ve strafor usulüne uygun geri dönüştürüldüğünde hem çevreye verilen zarar önlenmiş, hem de ülkeye mili servet geri kazandırılmış olur. Çünkü ham maddesi petrol olan ürünler ülkemize döviz ödeyerek sokulmaktadır. Böylelikle ülkenin dövizinin tekrar ülkede kalması sağlanır. Ayrıca ham maddenin geri kazanılarak üretim yapılması maliyetleri de düşüreceğinden üretimde ve son kullanıcıya tesir eden bir ucuzlamaya da yol açar.
AYE Geri Dönüşüm Ltd. Şti. tüm bu sebeplerden dolayı, milli ve yerli üretime katkıda bulunmak, dışa bağımlı ekonomiyi minimize etmek amacı ile milli düşünceler doğrultusunda en son teknolojileri bünyesinde bulundurarak geri dönüşüm sektörüne yeni bir yüz getirmiştir.
Firmamız aylık 250 ton plastik ve 150 ton strafor geri dönüştürme kapasitesine
sahiptir. Sözleşme yapılan firmalarımızın anlaşma şartları gereği haftanın belli günleri kendi araçlarımızla hurdaları toplanarak firmamızda geri dönüştürülmektedir. Lisanslı bir geri dönüşüm firması ile çalışmış olmak, birçok firmaya kurumsal firmamızın verdiği güven dışında çevre bakanlığı denetimleri sırasında cezaya maruz kalmama rahatlığı da sağlar.
Bu konuda T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği lisanslar doğrultusunda çalışan AYE Geri Dönüşüm Ltd. Şti. gibi firmaların artması ile bakanlığın yapmış olduğu denetlemeler sıklaşmakta ve artık merdiven altı olarak tabir edilen lisansı olmayan işletmelere ve bunlara mal veren firmalara büyük maddi cezalar kesilmektedir.
Sizlere güvenle hizmet etmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve çevreyi korumak yegane amacımızdır.
Saygılarımızla.

AYE Geri Dönüşüm Ltd. Şti.

mehmet ali gülsoy
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

yener cihan tanatay
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

engincan üçkardaş
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.