Strafor Geri Dönüşüm

strafor geri dönüşüm

Strafor Geri Dönüşüm

Strafor EPS (Expanded Polistiren) Yani genişletilmiş Polistiren manasına gelmektedir. Doğada bulunamayan petrol kökenli, laboratuvar ortamında hazırlanan bu bileşenin doğada çözülmesi nerede ise imkansızdır. Binlerce sene sürer. Yüksek basınç ve ısı altında ise zehirli gaz salınımı ile havayı kirleterek habitatı bozucu etkisi vardır. Gene de diğer plastik grupları içerisinde en masum ve zararsız olanı diyebiliriz. Çünkü EPS köpüğün normal şartlarda yokolması, erimesi mümkün olmadığından çevrecidir.

Bu ürünün kullanım alanlarının çok fazla olması ve maliyetlerinin de düşük olması nedeni ile çok miktarlarda üretilmektedir. Ancak mamül olarak birçok alanda kısa bir hizmet ömrü vardır. Paketlemede kullanılan strafor köpklerin hizmet ömrü satılan malzemenin raf ömrüne eşdeğerdir. Alınan beyaz eşyalar, kırılgan cam, porselen gibi ürünler, çizilme ve sarsılmalara karşı korumak için metal ve motor sanayi, ısı izolasyonu için tarımda fidelerin korunması gibi birçok alanda ambalaj olarak kullanılırlar. Bu ürüner yerlerine nakil edildiğinde yada satıldığında kullanıma alındıkları andan itibaren strafor köpkler atık, hurda haline gelmektedir. Bunun gibi daha yüzlerce örnek vermek mümkündür.

Petrol atıklarından üretilmiş olan strafor EPS nin toplanması ve bertaraf edilmesi çevre bakanlığı tarafından belirli yönetmelikler altında bazı lisanslara sahip olmayı gerektirmektedir. Straforun yetkili olmayan, merdiven altı tabir edilen kişiler yada kuruluşlar tarafından toplanılması ya da bertaraf edilmesi bakanlığın ilgili yönetmelik ve çevre kanunlarınca yasaklanmış olup, uymayanlar hakkında ağır para cezaları uygulanmaktadır. (220,000 TL ve üzeri)

Strafor Geri Dönüşüm koşulları

Strafor geri dönüşüm işlemi atık toplama izni, geri dönüşüm izni, ÇED raporu, kapasite raporu gibi birçok belge ve lisansı almış olan AYE Geri DÖnüşüm Ltd. Şti. gibi lisanslı firmalar tarafından toplanıp geri kazandırılabilir.

Fabrikalarla lisans belgelerinin ibrazı ve yapılan atık toplama sözleşmesi gereği haftanın belirli günleri strafor atıklarının toplanma işlemi başlar. Kendi araçlarımızla fabrikaya gelen strafor atıkları birçok temizleme ve sterilizayon işleminden sonra kırılarak silolara çekilir. Buradan direk eritme makinaları aracılığı ile tek eritme uygulanarak strafor sucuk takoz, çift eritme uygulanarak strafor granül elde edilir.

Elde edilen bu ürünler özellikle strafor granül tekrar ham madde olarak direk işleme alınabilir ve imalat aşamasına geçilir. Üretilecek mamulün cinsine ve muhteviyatına göre organik ve inorganik bileşenlerin de ilavesi sonucu ürün değişiklik yapılarak birçok değişik form ve türevde ürün elde etmek de mümkündür. Günümüzde strafora karbon ilave edilerek mukavemeti yükseltilmekte ve dış cephelerde  bina kaplaması olarak kullanılmaktadır.

Strafor geri dönüşüm işlemi aynı zamanda tüm geri dönüşümlerde olduğu gibi milli servetin artmasında ülke ekonomisine de büyük katkılar sunar. Ülkemiz petrol ve türevleri konusunda dışa bağımlı bir ülkedir. Döviz karşılığı aldığımız bu ürünlerin ithalatı ülke bütçesini etkileyerek cari açığa ve ekonomik sıkıntılara yol açabilirler. Hal bu ki, strafor geri dönüşüm işlemi sayesinde tekrar petrol türevi ham maddelerin dışarıya döviz ödeyerek alımı engellenmiş olur. Böylelikle dışarı döviz akışı engellenir ve cari açığın büyümesinin de önüne geçilmiş olur.

Atıkların toparlanarak habitatımızın temiz tutulması belirli bir düzen ve hijyen sağlaması yanı sıra, çevreye verilecek olan zararın ve kirliliğin de engellenmesini sağlar.